• Free

 • Miễn phí
 • 5 bot
 • 1.000 tin nhắn /ngày
 • 5 kịch bản/bot
 • 5.000 thực thể
 • Standard

 • 200.000 VNĐ/tháng
 • 10 bot
 • 10.000 tin nhắn /ngày
 • 10 kịch bản/bot
 • 50.000 thực thể
 • Enterprise

 • Giá liên hệ
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
Bot Platform
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Giá dịch vụ Diễn đàn Facebook Đăng nhập