Nền tảng thiết kế Bot Platform sử dụng ngôn ngữ tự nhiên

Thay bạn kết nối với khách hàng

*
Tính năng nổi bật

Hỗ trợ tiếng Việt

Bot Platform là nền tảng đầu tiên hỗ trợ đầy đủ cho tiếng Việt bên cạnh tiếng Anh.

KÉO THẢ TRỰC QUAN

Nền tảng đầu tiên tại Việt Nam có công cụ thiết kế hội thoại trực quan và đơn giản trong khi vẫn đảm bảo tính linh hoạt cho các nhà phát triển.

*
RẼ NHÁNH HỘI THOẠI

Với khả năng nhớ theo ngữ cảnh và sử dụng biểu thức điều kiện, Bot Platform cho phép rẽ nhánh hội thoại linh hoạt.

KẾT NỐI TRI THỨC

Bot Platform được thiết kế với tư duy mở cho phép hội thoại có thể tương tác với các nguồn tri thức bên ngoài để cung cấp thông tin cho người dùng.

Đa kênh tương tác

Bot Platform cho phép chatbot kết nối tới nhiều kênh tương tác khách hàng phổ biến hiện nay.

*
Tính năng nổi bật

Kéo thả trực quan

Luồng hội thoại của Bot Platform có thể thiết kế hoàn toàn bằng hệ thống biểu đồ kéo thả trực quan.

*
*
Tạo và trải nghiệm nào!

Bot Platform
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Giá dịch vụ Diễn đàn Facebook Đăng nhập